Euro (€)
  • Euro (€)
  • Czech koruna (Kč)
Euro (€)
  • Euro (€)
  • Czech koruna (Kč)

V Považskom múzeu pracuje veľa odborníkov, ktorí do svojej práce vkladajú aj srdce. Jednou z nich je i reštaurátorka a konzervátorka skla a keramiky Mgr. art. Petronela Vlhová, ktorá má s týmito dvomi materiálmi dlhoročné skúsenosti. Sklárskej tvorbe sa ako profesionálna sklárska výtvarníčka venuje viac ako 28 rokov a s keramikou sa stretáva už od základnej umeleckej školy. Jej úlohou v múzeu je zrekonštruovať, ošetriť, zreštaurovať muzeálne zbierkové predmety a archeologické predmety z rôznych výskumov.

Samotná práca so sklom je veľmi náročná. „Človek potrebuje poznať niekoľko dôležitých zákonitostí a procesov. Prejde takpovediac vedeckým výskumom, ktorý následne pretavuje do hmoty. Tvorba so sklom vyžaduje absolútnu disciplínu a presnosť. Koniec koncov ako každé remeslo. Keramika je menej náročná, ale tak isto má svoje zákonitosti i pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať, aby bol výsledok adekvátny,“ približuje P. Vlhová.

Črepy sklenenej vázy Biedermaer
Sklenená váza Biedermaer

Konzervátorka pri svojej práci často spolupracuje s Pamiatkovým úradom v Žiline alebo Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Ako jednu zo svojich najzaujímavejších prác hodnotí rekonštrukciu badenskej kultúry starej 3500 p. n. l. „Najskôr som očistila jednotlivé črepy, potom som ich pospájala separačným lepidlom a následne som rekonštruovala tvar sadrou, ktorou som doplnila chýbajúce časti. Dôležité bolo zachovať pôvodné časti v tej podobe, v ktorej sa našli a nádobu som zrekonštruovala tak, aby bola v budúcnosti reverzibilná (rozobrateľná). Na záver som nádobu namaľovala,“ vysvetľuje Petronela Vlhová.

Črepy nádoby z Badenskej kultúry
Zreštaurovaná nádoba z Badenskej kultúry

Pozoruhodná bola aj rekonštrukcia zásobníc z Liptova. „Začala som selekciou črepov a určením, ktoré patria k sebe. Na to, aby bola nádoba rekonštruovateľná, je dôležité nájsť správne množstvo črepov z hlavných častí nádoby, ako sú horný kraj, telo nádoby a profil spodnej časti. Vtedy je možné zrekonštruovať nádobu do jej pôvodnej podoby,“ dopĺňa P. Vlhová. Návštevníci môžu zásobnice vidieť na vlastné oči na výstave Nové poklady zo starého Liptova v SMOPAJ v Liptovskom Mikuláši do konca augusta tohto roka.

Črepy zo zásobnice
Zreštaurovaná zásobnica