Euro (€)
  • Euro (€)
  • Czech koruna (Kč)
Euro (€)
  • Euro (€)
  • Czech koruna (Kč)

Mgr.art. Petronela Vlhová​

„Dôležité je neustrnúť na tom, čo už bolo, ale prinášať nové tvorivé rozmery a tak posúvať vývoj ľudských bytostí na nový stupeň vedomia. A o tom by malo byť umenie súčasnosti. Pôsobnosť obrazov, zdá sa byť, široko spektrálna, kedy harmonizujú priestory a svojou liečivou energiou obnovujú životnú silu človeka.“ – Petronela

Originalitou invenčného prejavu sa radí k pozoruhodným autorom sklárskeho a maliarskeho umenia na Slovensku. Obrazy predstavujú nový pohľad na výtvarné umenie, kedy dochádza k posunu od klasických majstrov starých malieb, vychádzajú z nich a nastoľujú nové tvorivé rozhľady modernej doby na techniky a prieniky, ktoré presahujú hranice reálneho sveta a skúmajú svety za touto nám známou hranicou.

V roku 2008 sa zúčastnila prestížnej súťažnej výstavy Perla Dell Adriatico Grotammare v Taliansku, kde získala medzinárodnú cenu umenia Perla Adrie – 1. miesto za maľbu ex aequo, Grottammare. Uznaním bol výber z diel, ktoré štátni zástupcovia Slovenskej republiky venovali ako štátne dary najvyšším predstaviteľom niekoľkých krajín v čase ich návštevy na SR a rovnako v rámci summitu Bush Putin v Bratislave. (ep)

Petronela Vlhová

NANO PARTS

Posolstvo svetla

Z reštaurátorskej dielne